Lidmaatschap

Wordt ook lid!

 

ReumActief is dé patiëntenvereniging in onze regio voor en door mensen met reuma. Met uw steun kunnen wij uw belangen en die van alle reumapatiënten in onze regio nog beter behartigen. Samen bereiken we immers meer dan alleen.

Omdat je reuma nooit alleen hebt, de partner, kinderen of ouders lijden immers een stukje mee, zijn ook mensen zonder reuma van harte welkom lid te worden om ons te ondersteunen.

Op een rij:

 

Door lid of donateur te worden ontvangt u 4 maal per jaar ons mooie verenigingsblad in de bus. Daarnaast bent u van harte welkom bij onze activiteiten.

 

Uw steun is belangrijk voor ons, want met uw steun kunnen wij veel goede dingen doen, zoals het aanbieden van beweegmogelijkheden voor mensen met reuma, maar ook, bij veel beweegactiviteiten, aan mensen met een andere lichamelijke beperking. Daarnaast kunnen we met uw steun zorgen voor een verbetering van de toegankelijkheid in onze regio en een verbetering van de participatie van mensen met een lichamelijke beperking. Juist in de tijd waarin de zorg steeds moeilijker toegankelijk en betaalbaar wordt voor deze doelgroep is het belangrijk om regionaal een vuist te gaan maken en te zorgen voor goed en toegankelijk vervoer, goede en betaalbare WMO voorzieningen en de juiste zorg en hulpmiddelen die mensen nodig hebben.

 

 

 

 

Voorlichting

 

ReumActief doet echter meer! Naast het geven van voorlichting aan mensen met reuma of een aanverwante aandoening gaan we in de nabije toekomst voorlichting geven op de basisscholen in ons gebied. Want, is het niet zo dat de jeugd de toekomst heeft? Veel kinderen hebben geen idee wat het betekent om als kind met een handicap te moeten leven en omgaan. Wat dit alles met zich meebrengt en hoe velen aan de zijlijn komen te staan, terwijl ze met hulp van de andere kinderen, de klasgenoten, misschien op aangepaste manier wel mee kunnen doen. Door het geven van voorlichting proberen we ook een stukje onbegrip weg te halen bij kinderen en pestgedrag de wereld uit te helpen.

 

Lidmaatschap:

 

ReumActief kent diverse mogelijkheden als het gaat om het lidmaatschap. Alles op een rijtje voor 2017:

 

Volwassenen € 22,50 per jaar

Kinderen € 17,50 per jaar

Gezin € 32,50 per jaar

Steunlid € 15,00 per jaar

Donateur Vanaf € 20,00 per jaar

Aanmelden kan simpel door een email te sturen naar: info@ReumActief.info of dit inschrijfformulier en machtiging voor automatische incasso te downloaden en te sturen naar ReumActief, Dirk de Ruiterstraat 23 9581 DA Musselkanaal. Bellen kan ook naar 06 25 31 20 09

 

Lidmaatschap beëindigen: u dient uw lidmaatschap schriftelijk op te zeggen via info@ReumActief.info of Dirk de Ruiterstraat 23, 9581 DA Musselkanaal. Uw opzegging dient vóór 1 november, voorafgaand aan het jaar waarin beëindiging plaats moet vinden, geschieden.

 

Contact:

T 06 25 31 20 09

info@ReumActief.info

Follow Us

© All Rights Reserved

ReumActief 2017